تفاوت در مقاومت

از جمله تفاوت های فلز پلاتین و طلا، چگالی آنهاست. فلز طلا چگالی کمتری نسبت به پلاتین دارد. به همین دلیل فرم دادن به طلا بسیار ساده تر پلاتین است. اما فلز پلاتین چگال تر و سنگین تر است و سختی آن بیشتر است.

عیاری که در جواهرات طلا استفاده می کنند 18 و 21 است. عیار 18 یعنی 75 درصد آن طلا است و 25 درصد بقیه را مس، نقره و … تشکیل می دهند. به عبارت دیگر طلای 18 عیار، طلا با عیار 750 است و طلای 21 عیار، طلا با عیار 875 است.

برای جواهرات پلاتین عیارهای 850، 900 و 950 در دنیا مرسوم است که در ایران اغلب از عیار 800 استفاده می شود. عیار 800 از نظر اتحادیه طلا و جواهر استاندارد نیست. پلاتین نوبل در تولید جواهرات خود از عیار 850 استفاده می کند. عیارهای 900 و 950 نیز به صورت سفارشی قابل تامین است.

تفاوت در قیمت