تفاوت در قیمت

در گذشته اختلاف قیمت زیادی بین فلز طلا و پلاتین وجود داشت. اما اکنون تفاوت چندانی میان قیمت این دو فلز وجود نداد. اما در دنیا همچنان پلاتین را لوکس تر از طلا می پندارند. این در حالی است که در ایران مردم هنگام خرید زیورآلات گزینه پلاتین را در نظر نمی گیرند و تصور می کنند تفاوت قیمت زیادی با طلا دارد. لذا از خرید محصول لوکس تر به خاطر بودجه صرف نظر می کنند.