اندازه گیری سایز حلقه در خانه

برای اندازه گیری سایز حلقه باید از معیار میلی متر استفاده کنیم. روش کار به این صورت است که یک نوار کاغذی 60 میلی متری را برش دهید. آن را دور انگشت مورد نظر بپیچید. نوار به دست آمده را اندازه گیری کنید. … Continue readingاندازه گیری سایز حلقه در خانه