حلقه مردانه

حلقه پلاتین

باتوجه به عدم رعایت حق مالکیت معنوی در مدل ها و همچنین دشوار بودن  پیگیری کپی برداری، از قرار دادن تمام مدل های شرکت در وبسایت و اینستاگرام معذوریم. برای مشاهده مجموعه کامل تر لطفا حضوری مراجعه کنید. قیمت کارها به دلار قید شده و در روز خرید محاسبه می شود. لازم به ذکر است رنج قیمتی کلیه حلقه ها با برلیان شناسنامه دار یا بدون شناسنامه محاسبه شده است. برای کاهش هزینه می توانید حلقه مورد نظر خود را با نگین اتمی سفارش دهید. در این صورت قیمت را با نگین اتمی از شماره های 09127090945 یا 09121545469 یا 33944871 الی 2 (کد 021-تهران) استعلام کنید.

حلقه پلاتین مردانه
کد: 133 – قیمت:$ 805

کد: 133
وزن پلاتین (عیار 850): 12/800
وزن برلیان: 0/34 قیراط
تعداد برلیان: 48 عدد

کد : 166
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 11/800
وزن تخمه برلیان : 0/30 قیراط
تعداد برلیان : 1 عدد

پلاتین مردانه
کد : 154 – قیمت: $ 1240

کد : 154
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 15/350
وزن برلیان : 0/50 قیراط
تعداد برلیان : 5 عدد

حلقه مردانه
کد : 127 – قیمت: $ 639

کد : 127
وزن پلاتین (عیار 850 ) : 10/5 گرم
وزن برلیان : 0/25 قیراط
تعداد برلیان : 28 عدد

انگشتر مردانه
کد : 172 – قیمت: $ 724

کد : 172
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 12/100
وزن برلیان : 0/31 قیراط
تعداد برلیان : 44 عدد

کد : 186
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 15/400
وزن برلیان : 1/050 قیراط
تعداد برلیان : 43 عدد

کد : 161 – قیمت: $ 880

کد : 161
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 14/800
وزن برلیان : 0/32 قیراط
تعداد برلیان : 16 عدد

کد : 141
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 11/500
وزن برلیان : 0/50 قیراط
تعداد برلیان : 50 عدد

کد : 121 – قیمت: $ 391

کد : 121
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 7/800
وزن برلیان : 0/05 قیراط
تعداد برلیان : 4 عدد

کد : 182
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 11/600
وزن برلیان : 0/24 قیراط
تعداد برلیان : 24 عدد

کد : 149
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 15/400
وزن برلیان : 0/50 قیراط
تعداد برلیان : 9 عدد

کد : 145
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 12/500
وزن تخمه برلیان : 0/35 قیراط
تعداد برلیان : 1 عدد

کد : 180
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 14/800
وزن برلیان : 0/66 قیراط
تعداد برلیان : 44 عدد

کد : 148
وزن پلاتین ( عیار 850 ) :13/420
وزن تخمه برلیان : 0/35 قیراط
تعداد برلیان : 1 عدد

کد : 195
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 11/800
وزن تخمه برلیان : 0/35 قیراط
تعداد تخمه برلیان : 1 عدد

کد : 204
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 13/800
وزن برلیان : 0/18 قیراط
تعداد برلیان : 18 عدد

کد : 158
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 13/800
وزن برلیان : 0/18 قیراط
تعداد برلیان : 9 عدد

کد : 132
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 15/400
وزن برلیان : 0/40 قیراط
تعداد برلیان : 52 عدد

کد : 173
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 14/800
وزن برلیان : 0/50 قیراط
تعداد برلیان : 100 عدد

حلقه پلاتین

کد : 176
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 14/300
وزن برلیان : 0/36 قیراط
تعداد برلیان : 20عدد
وزن تخمه برلیان :0/57
تعداد تخمه برلیان : 1 عدد

کد : 193
وزن پلاتین ( عیار 850 ) : 12/600
وزن برلیان : 0/49 قیراط
تعداد برلیان : 7عدد

مشاهده سایر محصولات مردانه