چرا نام “جواهرات نوبل” را برای خود برگزیدیم؟

وجه تسمیه شرکت ما، جواهرات نوبل، از سرآمد فلزات نجیب گرفته شده است. فلزات نوبل یا نجیب، فلزاتی هستند که نسبت به خوردگی مقاومت می‌کنند و در معرض هوا اکسید نمی‌شوند. این فلزات عبارتند از پلاتینوم (پلاتین)، روبیدیوم، رودیوم، پالادیوم، اسمیوم، ایریدیوم، روتنیوم، طلا و … Continue readingچرا نام “جواهرات نوبل” را برای خود برگزیدیم؟